Der indkaldes til generalforsamling i Svendborg Rideklub

Mandag D. 21 Juni 2021 kl. 18:00 

Dagsorden ifølge vedtægterne:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen aflægger beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Godkendelse af medlemskontingent
  5. Behandling af forslag fra bestyrelsen
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsen * b. Valg af juniorrepræsentanter c. Valg af statsautoriseret revisor
  8. Eventuelt, herunder kan intet vedtages

* på valg i år er følgende:

Frederik Kjær Jensen 
Maria Louise Svensmark
Brigitte Vinding Bahr

Alle medlemmer af klubben er velkomne. Vi glæder os til, at se jer alle sammen samlet igen 😀

Indkommende forslag skal være os i hænde senest D. 6 Juni 21 og fremsendes pr. mail til bestyrelsen@svendborgrideklub.dk

 

Mvh Bestyrelsen i SVR