Der indkaldes til generalforsamling i Svendborg Rideklub

Onsdag d. 20 februar 2019 kl. 18:30 i rytterstuen

Dagsorden ifølge vedtægterne:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen aflægger beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Godkendelse af medlemskontingent
  5. Behandling af forslag fra bestyrelsen
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsen * b. Valg af juniorrepræsentanter c. Valg af statsautoriseret revisor
  8. Eventuelt, herunder kan intet vedtages

* på valg i år er følgende:

Frederik Kjær Jensen (genopstiller)
Charlotte Christensen
Lene Strømkjær
Marianne Hofmann

Alle medlemmer af klubben er velkomne 😀

Mvh Bestyrelsen i SVR

Der vil umiddelbart efter være generalforsamling i Den Selvejende Institution Svendborg Rideklub.
Dagsorden ifølge vedtægterne.