GENERALFORSAMLING

Så er det endnu en gang tid til generalforsamling, vi håber at se mange engagerede medlemmer.

Onsdag den 14. Marts kl 19:00 i rytterstuen i Svendborg Rideklub

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Godkendelse af medlemskontingent
 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. a. Valg af bestyrelsen
  b. Valg af juniorrepræsentanter
  c. Valg af statsautoriseret revisor
 8. Eventuelt, herunder kan intet vedtages

Alle medlemmer er velkomne

Der er efterfølgende generalforsamling i den Selvejende Institution Svendborg Ridehus

Vi ses ️