Regler og adfærd hos medlemmer i SVR

Det forventes, at du som medlem af SVR bidrager til en konstruktiv og rar omgangstone.
Det indebærer bl.a. at man byder nye medlemmer og opstaldere velkommen og i øvrigt hilser og taler pænt til hinanden.
Hvis du har forslag til eller ønsker til forbedringer, så kontakt bestyrelsen.
Alt arbejde i klubben – udover pasning af hestene og undervisning – er baseret på frivillig ulønnet arbejdskraft.
Alle henvendelser bedes derfor foregå udenfor almindelig arbejdstid; dvs. efter kl 16:00 og gerne på e-mail.
 

1. Staldene

Af sikkerhedsmæssige og hygiejniske årsåger er det vigtigt, at staldene altid fremstår rydelige.

• Staldgangen skal altid efterlades fejet og eventuelle hestepærer og andet skidt bæres på møddingen.
• Efterladenskaber ifm. trailerkørsel bedes fejet sammen og båret på møddingen.
• Vandspiltov skal rengøres efter brug.
• Hunde skal altid holdes i snor
• Rygning i stalden er STRENGT forbudt. Overtrædelse kan medføre bortvisning.

2. Ridehaller og ridebaner.

Vi er rigtig mange, der hver dag benytter vores ridehaller- og baner. Der skal være plads til alle så derfor,
• Vis altid hensyn – ikke mindst til mindre erfarne ryttere, ungheste og børn.
• Hjelm er påbudt og der må ikke rides med musik i ørerne, da det er vigtigt at kunne orientere sig.
• Undgå løb og unødig støj, der kan forstyrre og forskrække hestene.
• Der rides venstre mod venstre. Vig uden om andre i tide, og hold altid mindst en hests afstand til de øvrige ryttere.
• Når du skridter varm eller skridter af foregår på hovslaget medmindre, der aftales andet indbyrdes blandt de, der aktuelt befinder sig på ridebanen.
• Longering må kun foregå i den lille hal og altid udenfor undervisningstiden.
• Der må ikke være løse heste i ridehallerne.
• HUSK at fjerne klatter efter din hest når du har redet.
• Sluk lysene i ridehallerne efter brug
• Hunde skal altid holdes i snor

3. Folde / udendørs

Vi har begrænset med folde, så derfor,

• Hvis du er på foldordning tildeles din hest fold i samråd med dig.
• Personalet disponerer over foldene indtil kl. 13, hvorefter alle må benytte disse.
• Hovedreglen er, 1 time pr.hest. Dvs. hvis 3 heste går sammen på samme fold, kan de benytte folden i 3 timer.
• Hvis du rider i skoven eller på vejen så giv besked/alternativt skriv det på tavlen ved foderrummet.

4. Åbningstiderne på SVR

• Vi har åbent alle hverdage fra kl 08:00 til kl 21:00. Weekender fra kl 08:00 til kl 19:00
• I forbindelse med stævnedeltagelse eller andet kan der naturligvis afviges fra ovenstående. Skriv en besked på tavlen om, hvor du er og hvornår du forventes at komme tilbage. Giv også på tavlen besked til personalet om din hest har fået foder ved ankomst eller den skal fodres. Hvis du kommer efter kl 21.00 er du ansvarlig for at lukke og slukke i stalden

5. Øvrigt

SVR er en klub, hvor sammenhold betyder meget og alle opfordres derfor til at hjælpe til efter evne ved
• Stævner
• Sommerlejr
• Arbejdsdage
• Forskellige reparations- og vedligeholdelsesopgaver
• Tilrettelæggelse af kurser og ekstern undervisning

Bestyrelsen SVR

Kontakt info

Svendborg Rideklub
Porthusvej 106
5700 Svendborg

bestyrelsen@svendborgrideklub.dk

 

Find vej

Kontakt os