Hestevelfærdskompas

 

For Svendborg rideklub ligger dyrvelfærd og heste etik os meget på sinde, derfor har bestyrelsen for 2024/2025 udarbejdet et dyrevelfærdskompas.

 

  1. Enhver form for ridning og træning af heste skal tage udgangspunkt i metoder, som ikke skader hesten fysisk eller psykisk. Heste skal motiveres i træning og konkurrence under trygge og tillidsbaserede forhold
  1. Al brug af heste i dagligdagen såvel som til konkurrence skal være tilpasset hestens naturlige kapacitet, kondition og fysiske kapacitet. Hestens fysiske og mentale sundhed skal have højeste prioritet indenfor al ridesport og øvrige anvendelse
  1. Som medlem af Dansk Ride forbund er SVR forpligtet til at respektere hestens ret til omsorg, pleje og god behandling
  1. SVR arbejder efter lov om hestehold for at sikre, at heste opstaldet i klubben lever under forhold der garanterer deres velfærd
  1. SVR er derfor sammen med hesteejer forpligtet til at drage omsorg for, at hestens staldforhold opfylder gældende lovgivning, eksempelvis at boksen har den fornødne størrelse og loftshøjde, at stalden har fornøden udluftning og lysindfald, samt at madrassen holdes tør og ren.